Velikonedeljska skupina

peščenjak, okoli 1405

V drugem nadstropju Ptujskega gradu so na ogled slikarske in kiparske umetnine iz obdobja gotike, med katerimi izstopa velikonedeljska skupina plastik Sv. Katarine, Sv. Barbare in Sočutne iz ptujskogorske kiparske delavnice. 

Kipi so bili izdelani okrog leta 1405 v delavnici, ki se je razvila na gradbišču romarske cerkve na Ptujski gori in so krasili kapelo v gradu nemškega viteškega reda v Veliki Nedelji. V ptujski muzej so bili preneseni po drugi svetovni vojni. Svetnice so izdelane izredno kakovostno v stilu mednarodnega gotskega sloga imenovanega tudi lepi ali mehki stil.