Področna zakonodaja

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, Uradni list Republike Slovenije, št. 89/2008

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2009

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, Uradni list Republike Slovenije, št. 30/2015

Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00, 36/00 in 127/06)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 ZUJIK-UPB1)

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 in 126/03)

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 /ReNPK14-17/

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 32/2006 – UPB in spremembe)

 

Dragi obiskovalci, prosimo, da izpolnite spodnji obrazec, če želite prejemati naša elektronska vabila. Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo v namene obveščanja! Hvala za sodelovanje.
Spodaj podpisani/a želim prejemati obvestila o razstavah in aktivnostih Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož.

Na vrh ↑