Organi zavoda

Naslovna slika

Organi zavoda

Direktor

Dr. Aleksander Lorenčič 


Svet javnega zavoda (5. 9. 2019 – 4. 9. 2024)

Andrej Lazar, predsednik
dr. Jernej Kosi, podpredsednik


Člani sveta zavoda

Miha Požgai, predstavnik Mestne občine Ptuj
Rajko Fajt, predstavnik Mestne občine Ptuj
Andrej Lazar, predstavnik Mestne občine Ptuj
Lina Habjanič, predstavnica Mestne občine Ptuj
dr. Jernej Kosi, predstavnik Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi
Zlatka Majcen, predstavnica Občine Sveti Tomaž
Stanka Gačnik, predstavnica zaposlenih Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož


Strokovni svet (2020 – 2025)

Dr. Eva Ilec, predsednica, Iva Ciglar, Nevenka Korpič, Dr. Maja Janežič, Saška Colnarič, Dr. Tomaž Lazar, Mag. Milena Koren Božiček, Jože Rataj, Dr. Aleksandra Berberih Slana.

PTUJSKI GRAD

Na gradu 1
2250 Ptuj
Rezervacije prostorov
Uporaba muzejskih prostorov
Preberi več
Poroka na Ptujskem gradu
Preberi več