Informacije in najava obiska

Najavite vaš obisk ->


SVET GLASBIL NA PTUJSKEM GRADU

Ptujski muzej hrani okrog 300 glasbil, namenjenih za igranje umetne in ljudske glasbe. Zbirka glasbil je nacionalnega pomena in je najbogatejša na Slovenskem. Razstavljena glasbila so bila značilna za plemiške, meščanske in cerkvene kroge od druge polovice 17. stoletja naprej.

Posamezne tematske enote prikazujejo godbo ptujske meščanske garde, mlajšo mestno godbo ter pihala, godala, brenkala in instrumente s tipkami. Razstavo spremljajo zvočni posnetki historičnih glasbil.

Dijaki se seznanijo:

– z izbranimi slovenskimi ljudskimi in neevropskimi glasbili
– s historičnimi glasbili
– z zgodovino glasbenega ustvarjanja na Ptuju
– z domačimi in tujimi izdelovalci glasbil
– z razvojno potjo glasbil
– vsak udeleženec izdela preprosto glasbilo.

Trajanje: 20, 45, 90 min
Cena:
vstopnina z vodenjem 20 min: 1,50 €/dijaka
vstopnina z vodenjem 45 min: 2,00 €/dijaka
vstopnina z vodenjem in muzejsko delavnico 90 min: 3,00 €


ARHEOLOGIJA

Vodeni ogled arheološke razstave OSRČJE PETOVIONE / PTUJ V RIMSKI DOBI. Razstava je do 20.6.2021 na ogled v Vzhodnem stolpu Ptujskega gradu.

Razstava Osrčje Petovione temelji na novih arheoloških raziskavah rimskega mesta na zadnjem nepozidanem območju v središču Ptuja in predstavlja osrednji del antičnega mesta. Nedestruktivne – geofizikalne raziskave v kombinaciji s predhodnimi arheološkimi raziskavami so dale nove rezultate o poznavanju antične arhitekture, ulic, stavb, svetišč in trgov. Z razstavo obeležujemo 1950. obletnico prve omembe Petovione v antičnem literarnem viru.

Dijaki:

– si pod vodstvom muzejskega pedagoga ogledajo razstavo OSRČJE PETOVIONE / PTUJ V RIMSKI DOBI
– s pomočjo replik antičnih predmetov spoznavajo življenje v rimskem času

Trajanje: 60 min
Cena: 3,00 €/dijaka


ZGODBE O TRADICIONALNIH PUSTNIH MASKAH

Območje Ptujskega in Dravskega polja, Haloz ter Slovenskih goric je znano po velikem številu in raznovrstnosti tradicionalnih pustnih mask. V zbirki so na ogled orači, piceki, ruse, vile, kura, medved, baba nosi deda, dornavski cigani, haloški Jürek, ploharji, kopanja, kopjaš, hudič in seveda koranti.

Dijaki:

– si pod vodstvom muzejskega vodnika ogledajo razstavo tradicionalnih pustnih mask
– pozvonijo s korantovimi zvonci ali si celo nadenejo korantijo
– v delavnici izdelajo papirnato kurentovo masko

Trajanje: 20, 60 min
Cena:
vstopnina z vodenjem 20 min: 1,50 €/dijaka
vstopnina z vodenjem muzejska delavnica (kurentova maska) 60 min: 3,00 €/dijaka


ZLATI BAROK

Ptujski grad je sredi 17. stoletja kupil Valter grof Leslie. Njegovi potomci so ga iz obrambne utrdbe postopoma spremenili v baročno rezidenco. Takšno podobo ima grad še danes. Ambientalno urejeni prostori so opremljeni s pohištvom in umetninami večinoma iz časa baroka. Med njimi so dragocene bruseljske tapiserije in zbirka turkerij, slik s turškimi motivi, oboje iz 17. stoletja.

Dijaki:

– si ogledajo demonstracijo postopka klasične pozlate
– pozlatijo baročni okrasek ter zanj izdelajo okvir
– si pod vodstvom muzejskega vodnika ogledajo zbirki fevdalne stanovanjske kulture in orožja
– rešijo kratek delovni list
– dijak ali dijakinja se obleče v baročno oblačilo in se predstavi kot Jakob Ernest grof Leslie ali Alojzija Jožefa kneginja Liechtensteinska

Trajanje: 90 – 120 min
Cena: 5,00 €/dijaka


GRAJSKA GALERIJA GOTIKA

Grajska galerija postavlja na ogled slikarske in kiparske umetnine iz obdobja gotike, med katerimi izstopa velikonedeljska skupina plastik Sv. Katarine, Sv. Barbare in Sočutne.

Dijaki:

– si ogledajo razstavo Umetnost srednjega in zgodnjega novega veka 1200 – 1550
– med ogledom rešujejo delovni list

Trajanje: 25, 45 min
Cena:
vstopnina z vodenjem 25 min: 1,50 €/dijaka
vstopnina z vodenjem in učni list 45 min: 2,00 €


GRAJSKA GALERIJA BAROK

V baročnem delu Grajske galerije so slike iz obdobja od 16. do 18. stoletja: plemiški portreti, cesarski portreti Habsburžanov, slike z nabožno in mitološko vsebino, tihožitja in krajinske podobe.

Dijaki:

– si ogledajo razstavo Slikarski mojstri od 16. do 18. stoletja
– med ogledom rešujejo delovni list

Trajanje: 25, 45 min
Cena:
vstopnina z vodenjem 25 min: 1,50 €/dijaka
vstopnina z vodenjem in učni list 45 min: 2,00 €