Bikonosec

marmor, 2. polovica 2. stoletja

Izklesan podstavek s kipom Mitre, ki nosi bika. Na podstavku je napis:

Transitu
C(aius). Caecina
Calpurnius
temp(lum). redemi(t)
et. restitu[i(t)]

(Božjemu) prehodu. Gaj Cecina Kalpurnij je odkril tempelj in ga obnovil.