Plastika bradatega moža

peščenjak, pred 1200 (?) 

Romanska, morda celo predromanska, plastika bradatega moža sodi med najstarejše ohranjene srednjeveške plastike na Slovenskem. Umetnostnozgodovinska stroka jo okvirno datira v čas pred leto 1200.