Projekti

Naslovna slika

Projekti

PROJEKT CASTLE ROAD

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož kot pridruženi član preko projektnega partnerja ZRS BISTRA Ptuj sodeluje v Interreg programu:

CASTLES ROAD – Vzpostavitev trajnostnega institucionalnega sodelovanja gradov in dvorcev za razvijanje ter trženje skupnih čezmejnih ponudb

Trajanje programa: september 2018 – avgust 2021

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG SLOVENIJA – AVSTRIJA 2014–2020

Spletna stran ZRS BISTRA PTUJ

https://bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju/castle-road

Spletna stran projekta

https://www.schloesserstrasse.com/


PROJEKT LIVING CASTLES

Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož kot pridruženi član preko projektnega partnerja ZRS BISTRA Ptuj sodeluje v Interreg programu:

LIVING CASTLES – Mreža “živih” gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine

Trajanje projekta: oktober 2018 – marec 2021

Financiranje: Evropsko teritorialno sodelovanje, Program sodelovanja INTERREG SLOVENIJA – HRVAŠKA 2014–2020;

Spletna stran ZRS BISTRA PTUJ

https://bistra.si/projektna-pisarna/projekti-v-izvajanju/living-castles

Spletna stran projekta LIVING CASTLES

http://www.living-castles.eu/

PTUJSKI GRAD

Na gradu 1
2250 Ptuj
Rezervacije prostorov
Uporaba muzejskih prostorov
Preberi več
Poroka na Ptujskem gradu
Preberi več