Grad in Grajska pristava Ormož

Grajski trg 3 in Grajski trg 1, 2270 Ormož, Slovenija