Konservatorsko – restavratorski oddelek

Dr. Eva Ilec

konservatorka-restavratorka, delavnica za tekstil

Marina Čurin

konservatorsko-restavratorska tehnica, delavnica za tekstil

Hermina Golc

konservatorsko-restavratorska tehnica, delavnica za tekstil

Dr. Boštjan Roškar

konservator-restavrator, delavnica za les

Danilo Goričan

konservatorski-restavratorski sodelavec, delavnica za kovino

Boris Farič