Konservatorsko – restavratorski oddelek

Dr. Eva Ilec

konservatorka-restavratorka za tekstil

Dr. Boštjan Roškar

konservator-restavrator za les

Danilo Goričan

konservatorski-restavratorski sodelavec za kovino

Boris Farič