Stalne zbirke

Naslovna slika

Zgodovinska zbirka Ptuj v 20. stoletju

Razišči

Grafični kabinet Franceta Miheliča

Razišči

Grafična zbirka Luigija Kasimirja

Razišči

Povodnov muzej in Orfejev spomenik

Razišči

Srednjeveška plastika z ormoškega območja

Razišči

Od igrače do žare

Razišči

Lonec lončarja hvali, lončarstvo na ormoškem območju

Razišči

Velika Nedelja skozi stoletja

Razišči

Etnološka zbirka

Razišči

Grajski park, grad Ormož

Razišči

Ormož v času Karađorđevićeve in Titove Jugoslavije

Razišči

Iz zapuščine dr. Otmarja Majeriča

Razišči

Med Dravo in Muro

Razišči

Stenske poslikave v gradu Ormožu

Razišči

Marij Pregelj – tapiserije iz butika Koteks Tobus

Razišči

Zbirka Marka sluge

Razišči

Spomeniki pred gradom Ormož

Razišči

I. mitrej

Razišči

III. mitrej

Razišči

Rimska peč

Razišči

Zbirka fevdalne stanovanjske kulture

Razišči

Zbirka orožja

Razišči

Ptujski grad skozi stoletja

Razišči

Umetnost srednjega in zgodnjega novega veka 1200 – 1550

Razišči

Slikarski mojstri od 16. do 18. stoletja

Razišči

Zbirka glasbil

Razišči

Zbirka slik na steklu

Razišči

Zbirka tradicionalnih pustnih mask

Razišči
PTUJSKI GRAD

Na gradu 1
2250 Ptuj
Rezervacije prostorov
Uporaba muzejskih prostorov
Preberi več
Poroka na Ptujskem gradu
Preberi več