Umetnost srednjega in zgodnjega novega veka, soba 3