Razstavišče Salon umetnosti, Prešernova 1, Ptuj

Religija je bila nepogrešljiv del antičnega življenja. Pomemben delež je imela tudi v arhitekturnem razvoju mest, saj so med javne stavbe, postavljene na vidnih in pomembnih krajih, sodila tudi svetišča in svetiščna območja. Panorama je bila eno od osrednjih mestnih in kultnih središč Petovione. O religioznih praksah pričajo spomeniki, posvečeni grško-rimskim, orientalnim in avtohtonim božanstvom. Na razstavi so predstavljeni Nutrice, ki pričajo o veliki moči majhnih božanstev, Sol, ki predstavlja vseobsegajočo moč, ostala božanstva antičnega panteona ter misterijske religije, ki prinašajo moč odrešitve. Razstavo bomo dopolnjevali z občasnimi vitrinami.