Po poteh starih Ptujčanov

Od 18. maja do 30. junija 2023

Arheološke raziskave, ki so potekale na dvorišču Stare steklarske, Vrazovem trgu in okoliških ulicah, so se zaključile marca 2023. Odkriti so bili ostanki hiš in pripadajočih dvorišč, arheologi pa so raziskali tudi ostanke nekdanje cestne ureditve. Na Vrazovem trgu so bili v okviru arheoloških raziskav odkriti ostanki lesene konstrukcije, ki je tvorila podlago za najstarejšo cesto. Razvoj ulične mreže v 13. stoletju je predstavljal osnovo za začetek organizirane poselitve prostora. Imena ulic, ki se pojavljajo od srednjeveškega obdobja dalje, kažejo na to, da se je mesto v tem času razvilo v zaključeno urbano celoto, ki je ostala skoraj nespremenjena do danes.

Arheološke raziskave je izvedel zavod Skupina STIK v sodelovanju s podjetjema PJP d.o.o. in Avgusta d.o.o.

Avtor fotografije: Ladislav Duranka