SIMPOZIJ O GOSLARSTVU NA SLOVENSKEM (ob 110-letnici rojstva Maksimilijana Skalarja)
Slavnostna dvorana Ptujskega gradu, 5. 10. 2018

9.00
dr. Aleksander Lorenčič
– uvodni nagovor in pozdrav udeležencem simpozija
9.10
Darka in Simon Skalar
: Maksimilijan Skalar (1908–1997). Primerjava v gradnji violin na Ptuju (1962–1969) in v Kamniku (1969–1997)
9.40
dr. Katarina Čufar, dr. Maks Merela, Blaž Demšar
: Dendrokronološke raziskave za ugotavljanje starosti, izvora in pristnosti godal
10.10
dr. Katja Kavkler, Lea Legan, Polonca Ropret
: Analiza površinskih premazov strunskih glasbil
10.40
dr. Darja Koter
: Glasbeno-obrtno izobraževanje na Banovinski šoli za glasbila v Ljubljani (1932–1946)

* 11.10 Odmor za kavo

11.40
Igor Longyka
: Celletto, novo glasbilo dvornega goslarja Mihe Mušiča (1870–1955), v predstavitvi Saše Šantla
12.10
Blaž Demšar
: Nova družina godal – projekt Vilima Demšarja
12.40
Mojca Lorber
: 90 let goslarstva Demšar
13.10
mag. Darko Knez
: Glasbila iz Zbirke glasbil Narodnega muzeja Slovenije, ki so jih izdelali ali restavrirali slovenski goslarji
13.40
Tatjana Štefanič
: »Klavir na lok« – le ena od pozabljenih iznajdb Ivana Bajdeta (1855–1920)
14.10
Duška Žitko
: Skrivnosti Tartinijeve violine. Iz rok slovenskih goslarjev M. Skalarja, B. in V. Demšarja v roke svetovno znanega goslarja B. Carlsona iz Cremone

* 14.40 Odmor za kosilo

16.00
Ogled razstavljenih glasbil v zbirki PMPO

in »gostujočega eksponata«: mandoline neapeljskega mojstra Giovannija Battiste Fabricatoreja iz leta 1796 (lastnik Marijan Radaljac, Goslarski atelje Radaljac, Radoblje 11, 3270 Laško)

16.30
OKROGLA MIZA: Pogovor z mladim rodom slovenskih goslarjev

Sodelujejo: Blaž Demšar (Atelje Demšar, Žabjak 3, 1000 Ljubljana), Daniel Musek (Cankarjev trg 6, 4220 Škofja Loka), Ante Horvat (Atelier für Geigenbau, Hauptplatz 2, 8490 Bad Radkesburg, Avstrija), Marijan Radaljac (Goslarski atelje Radaljac, Radoblje 11, 3270 Laško)
z glasbenim programom članov družine Skalar in Oskarja Longyke
Člani družine Skalar bodo igrali na godala, ki jih je izdelal Maksimilijan Skalar, Oskar Longyka pa na Mušičevo violino iz leta 1923. Simpozij, program koncerta

* 19.00
V okviru simpozija še:
Odprtje RAZSTAVE EX LIBRISOV SAŠE ŠANTLA
v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj
(avtor: Igor Longyka)