SPOŠTOVANI UČITELJI,
OBIŠČITE Z UČENCI NAŠ MUZEJ IZ VARNEGA ZAVETJA DOMA!

V času epidemije koronavirusa, ko je Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož zaprt za obiskovalce, vas vabimo na VIRTUALNI OGLED NAŠIH ZBIRK IN RAZSTAV, ki ga lahko popestrite z ogledom videovsebin in/ali reševanjem muzejskih publikacij za otroke (za pdf obliko delovnih zvezkov, ki jih lahko natisnete, nam pišite na pedagogi@pmpo.si):
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 1. TRILETKE

PTUJSKI GRAD IN NJEGOVI ZMAJI, pedagoški program

SPOZNAJ PTUJSKI GRAD Z BANSIJEM
Bansi obiskal Ptujski grad
Bansi v sobanah Ptujskega gradu
Bansi v zbirki glasbil na Ptujskem gradu
Bi Bansi lahko bil kurent?

Ptujski grad:
~ Bansi obiskal Ptujski grad , tv posnetek
~ Bansi v sobanah Ptujskega gradu, tv posnetek
~ Knjižica PTUJSKI GRAD IN NJEGOVI ZMAJI
~ PTUJSKI GRAD IN NJEGOVI ZMAJI, mreža
~ PTUJSKI GRAD IN ŽIVALI, mreža

Zbirka tradicionalnih pustnih mask:
ogled na Google Arts & Culture ali na Facebooku
~ Bi Bansi lahko bil kurent? , tv posnetek
~ Slikanica MALI KURENT
~ Delovni zvezek ZGODBE O TRADICIONALNIH PUSTNIH MASKAH 1
~ Pobarvanka ZBIRKA MASK NA PTUJSKEM GRADU: POBARVAJ IN IZREŽI
~ Virtualna razstava PTUJSKE MASKE RAJAMO

Zbirka glasbil:
~ Bansi v zbirki glasbil na Ptujskem gradu, tv posnetek
~ GLASBILA NA PTUJSKEM GRADU, delavnice

MUZEJSKI BONBONČKI, spletne ustvarjalne delavnice
~ VELIKA NOČ
~ SVETI JURIJ IN ZMAJI
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 2. TRILETKE

Ptujski grad:
PTUJSKI GRAD ODPIRA VRATA, pedagoški program
~ PTUJSKI GRAD ODPIRA VRATA, mreža

Zbirka orožja:
Ogled na Google Arts & Culture

Zbirka tradicionalnih pustnih mask:
ogled na Google Arts & Culture ali na Facebooku
~ O TRADICIONALNIIH PUSTNIH MASKAH Z BANSIJEM, tv posnetek
~ Delovni zvezek ZGODBE O TRADICIONALNIH PUSTNIH MASKAH 2
~ IZDELAVA KORANTIJE, posnetek
~ Virtualna razstava PTUJSKE MASKE RAJAMO

Zbirka glasbil:
ogled na Google Arts & Culture 1 in Google Arts & Culture 2
~ GLASBILA NA PTUJSKEM GRADU, delavnice

Ptujska arheologija
virtualni ogled III. mitreja na Zgornjem Bregu in I. mitreja na Spodnji Hajdini
ogled razstave OSRČJE PETOVIONE na povezavi in povezavi
~ OPREMA LEGIONARJA, kviz
~ RIMSKA PETOVIONA, poišči pojme v razpredelnici
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZA UČENCE 3. TRILETKE
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ – ORMOŽ IN NJEGOVE ZBIRKE

Zbirka glasbil:
PTUJSKI GRAD IN ZBIRKA GLASBIL, pedagoški program
ogled na Google Arts & Culture 1 in Google Arts & Culture 2
GLASBILA NA PTUJSKEM GRADU, virtualna razstava
PTUJSKI GRAD IN ZBIRKA GLASBIL, mreža
GLASBILA, muzejska delavnica

Zbirka orožja:
Ogled na Google Arts & Culture

Zbirka tradicionalnih pustnih mask:
ogled na Google Arts & Culture ali na Facebooku
~ IZDELAVA KORANTIJE, posnetek
~ Delovni zvezek ZGODBE O TRADICIONALNIH PUSTNIH MASKAH 3

Zbirka turkerij na Ptujskem gradu:
ogled na Google Arts & Culture
~ TURKERIJE, virtualna razstava

Ptujska arheologija
virtualni ogled III. mitreja na Zgornjem Bregu in I. mitreja na Spodnji Hajdini
ogled razstave OSRČJE PETOVIONE na povezavi in povezavi
~ OPREMA LEGIONARJA, kviz
~ RIMSKA PETOVIONA, poišči pojme v razpredelnici
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZA DIJAKE
POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ – ORMOŽ IN NJEGOVE ZBIRKE

Ptujska arheologija:
~ SPREHOD SKOZI TISOČLETJA, Arheologija Spodnjega Podravja, publikacija
~ O razstavi OSRČJE PETOVIONE, prispevek za radio Ptuj
~ RIMSKA OPEKARSKA PEČ, prispevek za Radio Ptuj
~ ORFEJEV SPOMENIK IN POVODNOV MUZEJ, prispevek za Radio Ptuj

Petovionski mitreji:
virtualni ogled III. mitreja na Zgornjem Bregu in I. mitreja na Spodnji Hajdini
~ TRETJI PETOVIONSKI MITREJ, publikacija
~ MITREJI NA PTUJU, tv prispevek
~ SVETA TOPOGRAFIJA MITREJA, odlomek članka
~ PETOVIONSKI MITREJI, prispevek za Radio Ptuj

Zbirka turkerij na Ptujskem gradu:
ogled na Google Arts & Culture
~ TURKERIJE, virtualna razstava

Zbirka tapiserij na Ptujskem gradu
~ TAPISERIJE NA PTUJSKEM GRADU, tv prispevek
~ PTUJSKE TAPISERIJE, tv prispevek

Gospodje Ptujski, srednjeveški vitezi in meceni
~ GOSPODJE PTUJSKI
~ NAGROBNIK FRIDERIKA IX. PTUJSKEGA, tv prispevek
~ GOSPODJE PTUJSKI, video vsebina
~ O NAGROBNIKU FRIDERIKA IX. PTUJSKEGA, video vsebina

Umetnost srednjega in zgodnjega novega veka 1200 – 1550
Virtualni ogled razstave na Burger.si ali na Google Arts & Culture ali na Facebooku
~ UMETNOST SREDNJEGA IN ZGODNJEGA NOVEGA VEKA 1200-1550, publikacija
~ MARIJINA CERKEV NA PTUJSKI GORI, tv prispevek
~ MARIJINA CERKEV NA PTUJSKI GORI
~ CERKEV SV. JURIJA NA PTUJU
~ MINORITSKA ZBIRKA, prvi del, publikacija
~ MINORITSKA ZBIRKA, drugi del, publikacija
~ GOTSKA GALERIJA, delovni list

Baročna galerija na Ptujskem gradu
Virtualni ogled razstave Slikarski mojstri od 16. do 18. stoletja
~ BAROČNA GALERIJA, zloženka
~ MINORITSKA ZBIRKA, prvi del, publikacija
~ MINORITSKA ZBIRKA, drugi del, publikacija
~ BAROČNA GALERIJA, delovni list