V jubilejnem letu našega mesta, ko praznujemo 1950 let prve pisne omembe v antičnih virih, so bila opravljena sanacijska in vzdrževalna dela na III. mitreju.

Vabimo vas na odprtje prenovljenega TRETJEGA MITREJA na Zgornjem Bregu. Slavnostni dogodek bo pred III. mitrejem na Zgornjem Bregu na Ptuju v sredo, 11. 12. 2019, ob 11. uri.

Prenovljeni mitrej bo odprla županja Mestne občine Ptuj, ga. Nuška Gajšek.