Ponedeljek, 10. oktober 2016, ob 18.00 v Dominikanskem samostanu na Ptuju

Mestna občina Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož in Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Območna enota Maribor, vabijo na okroglo mizo o stavbi Koteks Tobus (Dravska ulica 14).

Nekdanja usnjarna Pirich, kasneje Koteks Tobus, je umeščena na odlično lokacijo ob Dravi in pomembno sooblikuje mestno veduto; je edina priča usnjarske dejavnosti, ki je v preteklosti zavzemala velik del ptujskega dravskega nabrežja. Zgradba s slikovito streho žal že dolgo nima funkcije in je v slabem stanju, zato si želimo njene skorajšnje obnove in revitalizacije.

Zgodovino stave in ptujskega usnjarstva bo predstavila Marija Hernja Masten, izvrstna poznavalka ptujske preteklosti. O spomeniških vrednotah objekta bo govoril Srečko Štajnbaher, vodja mariborske območne enote ZVKDS RS, z analizami materialov pa nas bo seznanil predstavnik podjetja Kema iz Puconcev. K pogovoru smo povabili tudi arhitekte, ki so sodelovali pri izdelavi idejnih projektov za ureditev območja v mestni hotel. Pogovor bo povezovala Marjeta Ciglenečki.