Vabimo vas, da obiščete III. mitrej na Zgornjem Bregu! Od 3. 7. 2020 do 15. 9. 2020 bomo odprli vhodna vrata zaščitne stavbe in tako omogočili pogled v notranjost, na spomenike tega rimskega svetišča iz 3. stoletja. Zunanja vrata III. mitreja bodo odprta od torka do petka med 10. in 16. uro, v soboto in nedeljo pa med 10. in 18. uro. Ob ponedeljkih bo mitrej zaprt.

Petoviona sodi med največja središča mitraizma v Evropi. Na Ptuju, kjer je bil sedež vojaštva in centralnih carinskih ter davčnih provincialnih uradov, je bilo doslej odkritih kar pet svetišč. Na Zgornjem Bregu je bilo v gosto pozidani stanovanjski četrti takratnega mesta postavljeno največje Mitrovo svetišče. Odkrito je bilo leta 1913. Ohranjeno je pod zaščitno stavbo, ki jo je postavilo takratno Muzejsko društvo. V svetišču iz 3. stoletja prevladujejo žrtveniki s posvetili vojakov legij XIII. Gemine in V. Makedonske. Ob izvirni opremi svetišča so razstavljeni še reliefna posvetilna plošča Vzvišenim dojiljam, doprsje boginje rodovitnosti Velike matere, oltarne plošče iz mitreja v Modriču na Pohorju in plošča z reliefom Saksana, zavetnika kamnosekov, s Šmartnega na Pohorju.