Konservatorski načrt!

Po več letih in nestrpnem čakanju je PMPO prejel konservatorski načrt za grajski kompleks. V tej fazi je zaključena t. i. mapa 1 oziroma analitični del z opisi spomenika, družbenim pomenom spomenika, z oceno ranljivosti ter ogroženostjo spomenika in kar je ključno, podane so tudi usmeritve za ohranjanje in varovanje spomenika. Delno je spisana tudi mapa 3 oziroma konservatorski projekt, ki pa se še bo dopolnjevala. Dokument bo osnova in v pomoč ter oporo pri nadaljnjih ureditvah in posegih v okviru grajskega kompleksa.

Podrobnosti bomo poleg dela v preteklem letu in načrtih v tem letu, predstavili na bližnji tiskovni konferenci!