VABIMO VAS NA PREDAVANJE DDDR. ANDREJA PLETERSKEGA

ILUZIJE PTUJSKEGA GRADU

V TOREK, 2. APRILA 2019, OB 18. URI, NA PTUJSKEM GRADU.

Arheolog in zgodovinar dddr. Andrej Pleterski preučuje arheologijo zgodnjega srednjega veka, staroslovansko arheologijo, zgodnjesrednjeveško zgodovino, historično geografijo, mitologijo in informatizacijo arheoloških virov. Med njegove novejše raziskave spada tudi preučevanje naselbinskih in grobiščnih struktur s poudarkom na gospodarski in družbeni dinamiki ozemlja Slovenije v zgodnjem srednjem veku. V raziskavo je vključeno tudi obsežno zgodnjesrednjeveško gradivo s ptujskega gradu, ki ga hrani ptujski muzej.

Na predavanju bo dddr. Andrej Pleterski predstavil izsledke raziskave. Zapisal je:
»Ptujski grad je bil povod najbolj žgoče arheološke diskusije tega dela Evrope. Pregled arheološke dokumentacije in gradiva kaže, da skoraj nič ni tisto, kar se je zdelo, da je. Prva opažanja.«