OBVESTILO ZA JAVNOST

Konservatorski načrt

Za letošnje leto (2018) je predvidena izdelava konservatorskega načrta za celotni grajski kompleks. Slednji bo dal smernice tako za objekte in vsebine, kot tudi za hortikulturno ureditev. Naročnik je MK, ki je lastnik kompleksa, izdela ga Restavratorski center ZVKDS. PMPO je že lani novembra pristojnim službam poslal predlog za muzejske vsebine, naknadno smo poslali še predlog za hortikulturno ureditev. V kratkem pričakujemo informacijo o odgovornem izdelovalcu načrta. Po izdelavi načrta se bo vse v okviru grajskega kompleksa delalo v skladu z njegovimi smernicami. Kakšna bo dinamika, je odvisno od finančnih okvirjev, v obsegu katerih bomo delali.

Pri navedenem je potrebno izpostaviti, da je imel Ptujski grad v svoji zgodovini obrambno funkcijo in sam hrib ni bil posajen z drevesi. PMPO si prizadeva, da ptujski grajski kompleks dobi podobo, kot si jo zasluži in grad skupaj z grajskim obzidjem ter okolico urediti in zaščititi pred propadanjem. Konservatorski načrt bo tudi podlaga za načrtovanje krajinske arhitekture.

Grajsko obzidje
Že februarja 2017 se je stanje južnega dela obzidja med glavnim vhodnim portalom in južnim okroglim stolpom bistveno poslabšalo, kar se je med drugim kazalo v odstopanju opeke na obzidju. Za leto 2017 je bilo predvideno, da MK za sanacijo tega dela obzidja (J-1) pridobi projektno dokumentacijo, prav tako naj bi se izvedli javno naročilo in sanacija. Podor grajskega zidu, ki je nastal 25. 2. 2015, je bil spomladi leta 2016 saniran. Že v času sanacije je izvajalec opozoril na deformacijo zidu v smeri proti vzhodu od saniranega dela. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da je na spoju novega (saniranega) in starega zidu v zgornjem delu do polovice odmaknjen zunanji zid, ki že kar precej visi. Za lansko leto je bilo predvideno, da se tudi ta del sanira. Postopek izvedbe arheoloških raziskav, javnega naročila in ostalega, je vodilo MK. Po informaciji ministrstva je bil na javnem naročilu za izvedbo del Sanacija podpornega zidu J-1 in podpornega zidu pod vzhodnim stolpom, izbran najugodnejši ponudnik. Tudi uvodni sestanek se je zgodil, in sicer 10. 11. 2017, vendar se kasneje dela, zaradi zapletov, niso pričela. Letošnja zima je posamezne dele obzidja dodatno načela, zlasti odstopa opeka na določenih delih ipd. MK je letos ponovilo postopek javnega naročila, rok za oddajo ponudb se je iztekel 15. maja 2018. V kolikor se je prijavil ustrezen ponudnik, upamo, da se bodo sanacijska dela lahko začela. Sicer je za grajsko obzidje predvideno, da bo šlo za večletni projekt, saj je celotno v izjemno slabem stanju.