Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož se pridružuje Evropskim dnevom arheološke dediščine in vabi na vodenje in predstavitev:

Grajska pristava Ormož, petek, 14. 6. 2019, ob 10. uri
Vodenje po arheoloških prazgodovinskih razstavah: Od igrače do žare in Gospodarji prehodov.

Želite izvedeti več o aktualnih arheoloških razstavah in življenju v prazgodovini? Vabimo vas na vodena ogleda kustosov in avtorjev razstav o prazgodovini Ptuja in Ormoža.

Ptujski grad, 15. 6. 2019, ob 19. uri
3D rekonstrukcija rimskega mesta Petovione, predstavitev projekta v teku*

3D rekonstrukcija ponuja edinstven vpogled v antično mestno četrt Panorame in stavbe med rastrom ulic.

* Projekt izvajata Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož in Naravoslovnotehniška fakulteta v okviru razpisa Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2020, ki ga razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, sofinancirata pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad Evropske unije.