Vljudno vas vabimo na
6. srečanje kulturne dediščine Slovenije 2017
Prehrana v Registru nesnovne kulturne dediščine in njeno certificiranje
v soboto, 20. maja 2017, ob 10. uri v Miheličevi galeriji na Ptuju.

Program:
10.00 – pozdrav udeležencem
10.15 – 11.30 predavanja
Lucijan Cencič in Vlasta Grašek: Zaščita kmetijskih pridelkov in živil; Direktorat za kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Nena Židov: Certificiranje kulinarike in Unescova Konvencija o varovanju nesnovne kulturne dediščine; Slovenski etnografski muzej, Ljubljana
Maja Godina Golija: O izkušnjah in spoznanjih pri raziskavah prehrane za potrebe nacionalnega Registra nesnovne kulturne dediščine; ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana
11.30 – 12.00 odmor
12.00 – 14.00 predstavitev in pogovor
Predstavitev enot, vpisanih v nacionalni Register nesnovne kulturne dediščine – priprava prleške gibanice v Kogu in poprtnikov (božičnih kruhov) v Velikih Laščah, Dobrepolju, Sodražici, Loškem potoku, Cerknici, Svibnem in Radečah. Sledi izmenjava izkušenj in pogovor z občinstvom.

Organizatorji:
Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož
Slovenski etnografski muzej, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine, Ljubljana
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana

Srečanje sta omogočila Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož in Urad za UNESCO, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS.